Calendari
CercaPròxims cursos

Presentació

L´Hospital Universitari Vall d´Hebron promou una política de formació dirigida a potenciar el desenvolupament de l´organització i de les persones que la integren. A més, com a centre de referència i expertesa en diferents àmbits de la salut, l´Hospital produeix un gran nombre de cursos, jornades i tallers adreçats tant a professionals propis com a professionals externs. La nostra oferta formativa es caracteritza per l´actualització de coneixements i la innovació permanent, així com del nivell de competència i compromís dels docents. Ens avala una trajectòria consolidada d´activitats formatives de diferents especialitats, les quals són referents a la resta de l´Estat.

L´Aula Vall d´Hebron com a estructura de suport a la gestió del coneixement té entre els seus objectius oferir suport tècnic i metodològic a activitats produï des per les diferents unitats clí niques; facilitar-ne la visibilitat externa, i identificar i promoure noves línies d´activitat, molt especialment, aquelles que integren diferents àrees de coneixement.

L´Aula Vall d´Hebron aposta per la innovació i l´excel·lència com a valors clau de les propostes docents, i a més, prioritza totes aquelles accions basades en les noves metodologies d´aprenentatge i la simulació.

Cartera de serveis

L´Aula Vall d´Hebron oferta la següent cartera de serveis:
  • Cursos i seminaris promoguts des de diferents àmbits professionals i d´especialització. Es tracta d´accions formatives d´un alt nivell d´expertesa, dirigides a l´actualització de competències professionals i habilitats tècniques.

  • Congressos, fòrums i jornades liderats per experts de diferents àrees de coneixement en ciències de la salut, on es presenten les més recents innovacions clíniques i tecnològiques en un marc obert de debat i intercanvi entre els professionals.

  • Tallers de pràctica clínica basats en la simulació, a fi de promoure models d´aprenentatge acords a la seguretat del pacient.

  • Estades formatives a l´hospital per realitzar programes de formació individualitats amb l´objectiu d´ampliar coneixements i competències clíniques.

  • Visites a l´hospital a fi de conèixer el model de gestió clínica i docent, així com l´estructura i organització de les diferents àrees assistencials.