Calendari
CercaPròxims cursos

Cartera de serveis

L´Aula Vall d´Hebron oferta la següent cartera de serveis:

  • Cursos i seminaris promoguts des de diferents àmbits professionals i d´especialització. Es tracta d´accions formatives d´un alt nivell d´expertesa, dirigides a l´actualització de competències professionals i habilitats tècniques.

  • Congressos, fòrums i jornades liderats per experts de diferents àrees de coneixement en ciències de la salut, on es presenten les més recents innovacions clíniques i tecnològiques en un marc obert de debat i intercanvi entre els professionals.

  • Tallers de pràctica clínica basats en la simulació, a fi de promoure models d´aprenentatge acords a la seguretat del pacient.

  • Estades formatives a l´hospital per realitzar programes de formació individualitats amb l´objectiu d´ampliar coneixements i competències clíniques.

  • Visites a l´hospital a fi de conèixer el model de gestió clínica i docent, així com l´estructura i organització de les diferents àrees assistencials.