Calendari




Cerca



Pròxims cursos

Informació del curs



Nom:

II JORNADA DE FARMÀCIA PEDIÀTRICA PER A INFERMERES

Dates: Del 26/10/2021 fins al 28/10/2021
Àrea de coneixement: Farmàcia, Infermeria i Pediatria
Direcció: Servei de Farmacia i Direcció Infermeria
Organització: Servei de Farmacia i Direcció Infermeria
Crèdits: 0,7
N° reg. actividad acreditada: 09/030788-IN
N° hores lectives: 5,8
Inscripció: Personal Vall d’Hebron - 20.00 €
Inscripció - 50.00 €
Informació: Aula Vall d’Hebron
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net
Tel: 93 489 45 68
Lloc: Online


Compártelo con tus amigos